Liên hệ

  • Phương pháp nghiên cứu chuyên sâu của Viện trưởng Viện nghiên cứu.
  • Lý thuyết được dựa trên khoa học kết hợp thực tế và kiểm chứng.
  • Chính sách hỗ trợ học viên giúp giải đáp thông tin nhanh nhất
  • Được hỗ trợ và tham gia các khóa học chuyên sâu của Viện nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Mọi thông tin vui lòng liên hệ

  • Địa chỉ: 702/05 Lê Văn Khương, P.Thới An, Quận 12, Tp. HCM
  • Điện thoại: 0918.99.2587
  • Email Support@az9s.com