Viện nghiên cứu ứng dụng dưỡng sinh tâm thể

Ngày 28/4, về dự Lễ giỗ Má Hai Hương lần thứ 12 và Kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ Dưỡng sinh tâm thể xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên: từ trái qua: TS Vũ Thế Khanh, NB Từ Ngọc Lang, Huỳnh Mỹ Cang ( Sáu Cang), BS Hồ Việt [...]

Ngày 28/4, về dự Lễ giỗ Má Hai Hương lần thứ 12 và Kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ Dưỡng sinh tâm thể xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên: từ trái qua: TS Vũ Thế Khanh, NB Từ Ngọc Lang, Huỳnh Mỹ Cang ( Sáu Cang), BS Hồ Việt Sang. Một đơn vị của DSTT trực thuộc Liên Hiệp khoa học UIA.

ĐỐT TƯỢNG PHẬT (DÀNH CHO CÁC ĐẠO HỮU NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP) Sư Tổ Đơn Hà đến chùa Huệ Lâm gặp tiết đại hàn, bèn lên chùa thỉnh tượng Phật gỗ đốt để hơ. Viện chủ Hướng trông thấy quở trách: – “Sao đốt tượng Phật của tôi?” Sư Tổ Đơn Hà lấy gậy bới […]