Viện nghiên cứu ứng dụng dưỡng sinh tâm thể

Ngày 28/4, về dự Lễ giỗ Má Hai Hương lần thứ 12 và Kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ Dưỡng sinh tâm thể xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên: từ trái qua: TS Vũ Thế Khanh, NB Từ Ngọc Lang, Huỳnh Mỹ Cang ( Sáu Cang), BS Hồ Việt [...]

Ngày 28/4, về dự Lễ giỗ Má Hai Hương lần thứ 12 và Kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ Dưỡng sinh tâm thể xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên: từ trái qua: TS Vũ Thế Khanh, NB Từ Ngọc Lang, Huỳnh Mỹ Cang ( Sáu Cang), BS Hồ Việt Sang. Một đơn vị của DSTT trực thuộc Liên Hiệp khoa học UIA.

Kinh niệm phật ba la mật
Đời Tấn, ngài Tam-tạng Pháp-sư Cưu-Ma-La-Thập dịch từ Phạn ra Hán. Hòa-Thuợng Thích-Thiền-Tâm dịch từ Hán-văn ra Việt-văn.