Tiên học lễ – hậu học văn là gì ?

Trong giờ giảng văn, cô giáo hỏi học sinh: - Các em cho biết: Tiên học lễ, hậu học văn là gì ? Học sinh: - Thưa cô, "Tiên học lễ" nghĩa là các vị Tiên cũng phải đi học CÚNG LỄ ạ, còn "hậu học văn" nghĩa là Hoa Hậu cũng phải học VĂN [...]

Trong giờ giảng văn, cô giáo hỏi học sinh:
– Các em cho biết: Tiên học lễ, hậu học văn là gì ?
Học sinh:
– Thưa cô, “Tiên học lễ” nghĩa là các vị Tiên cũng phải đi học CÚNG LỄ ạ, còn “hậu học văn” nghĩa là Hoa Hậu cũng phải học VĂN HÓA ạ
Cô giáo: !!!

Kinh niệm phật ba la mật
Đời Tấn, ngài Tam-tạng Pháp-sư Cưu-Ma-La-Thập dịch từ Phạn ra Hán. Hòa-Thuợng Thích-Thiền-Tâm dịch từ Hán-văn ra Việt-văn.