Tiên học lễ – hậu học văn là gì ?

Trong giờ giảng văn, cô giáo hỏi học sinh: - Các em cho biết: Tiên học lễ, hậu học văn là gì ? Học sinh: - Thưa cô, "Tiên học lễ" nghĩa là các vị Tiên cũng phải đi học CÚNG LỄ ạ, còn "hậu học văn" nghĩa là Hoa Hậu cũng phải học VĂN [...]

Trong giờ giảng văn, cô giáo hỏi học sinh:
– Các em cho biết: Tiên học lễ, hậu học văn là gì ?
Học sinh:
– Thưa cô, “Tiên học lễ” nghĩa là các vị Tiên cũng phải đi học CÚNG LỄ ạ, còn “hậu học văn” nghĩa là Hoa Hậu cũng phải học VĂN HÓA ạ
Cô giáo: !!!

ĐỐT TƯỢNG PHẬT (DÀNH CHO CÁC ĐẠO HỮU NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP) Sư Tổ Đơn Hà đến chùa Huệ Lâm gặp tiết đại hàn, bèn lên chùa thỉnh tượng Phật gỗ đốt để hơ. Viện chủ Hướng trông thấy quở trách: – “Sao đốt tượng Phật của tôi?” Sư Tổ Đơn Hà lấy gậy bới […]